Przedszkole - WYSPA UŚMIECHU - Przedszkole Integracyjne

Przejdź do treści
PRZEDSZKOLE
Przedszkole integracyjne, które bawi, uczy i rozwija.

Jeżeli  masz dziecko w wieku od 2 do 6 lat i szukasz dla niego miejsca, gdzie w  ciągu dnia będzie: przebywać pod dobrą opieką, mogło poczuć się jak w  domu oraz rozwijać swoje umiejętności, to propozycja Wyspa Uśmiechu jest  skrojona na miarę Twoich oczekiwań! Przekonaj się, jak wiele możemy  zrobić dla Twojego dziecka. Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty:
ZAJĘCIA
DODATKOWE
PROGRAM
PRZEDSZKOLA
PRZYJĘCIA
DO
PRZEDSZKOLA
CENNIK
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
ZAJĘCIA DODATKOWE
wszystkie zajęcia są bezpłatne dla naszych podopiecznych

Edukacja społeczna
Zajęcia, których celem jest  kształtowanie u dzieci postaw otwartości i ciekawości drugiego człowieka  oraz rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych, takich jak współdziałanie i współpraca, praca zespołowa, umiejętność dobrej komunikacji, umiejętność rozwiązywania konfliktów i budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku.  Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych oraz elementów Treningu Umiejętności Społecznych i bajkoterapii. Dzieci na zajęciach będą poznawały  min. zasady i normy społeczne obecne w różnych kulturach i społecznościach, poznawały i trenowały umiejętności związane z asertywną komunikacją, próbowały swoich sił w zadaniach zespołowych, trenowały umiejętność pracy w grupie.
 
Choreoterapia
Terapia poprzez taniec to połączenie ruchu i muzyki. Pozwala na uzyskanie harmonii ciała i umysłu , wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie, ułatwia poznanie siebie i swoich emocji , otwiera na potrzeby swoje i innych ludzi.  Za pomocą spontanicznego ruchu dziecko uzewnętrznia emocje. Dzięki nauce prostych układów tanecznych  nabiera świadomości ciała i ćwiczy pamięć ruchową. Taniec wpływa pozytywnie na zdrowie (kształtuje sprawność fizyczną), poprawia koordynacje ruchową i kondycje, rozładowuje napięcie psychofizyczne, usprawnia odbieranie bodźców słuchowych, wzrokowych i dotykowych.
 
Język angielski
Nauka języka według autorskiego programu lektora łączącego różne metody nauki języka:
  • immersji językowej,
  • metody komunikatywnej,
  • naturalnej z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych w tym tablic interaktywnych. metoda Total Physical Response (metoda reagowania całym ciałem) – nauce towarzyszy duża aktywność fizyczna: dzieci tańczą, skaczą, uczestniczą w zabawach ruchowych).
Nauczycie wydaje polecenia po angielsku.

Joga
Treningi mają na celu rozwój i połączenie umysłu, ciała i duszy oraz naukę świadomości, koncentracji, technik oddechowych, relaksacyjnych w duchu mindfulness. Joga służy nam również do rozwoju mowy (jogopedia) oraz jako narzędzie do radzenia sobie ze stresem. Na zajęciach będą też wykorzystywane elementy jogi śmiechu.

Zajęcia logopedyczne
terapia indywidualna i grupowa łącząca elementy różnych metod w tym behawioralnej i humanistycznej (opartej na dialogu i pogłębieniu samoświadomości). Zawiera standardowe elementy jak ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe, rozwój sprawności komunikacyjnych i narracyjnych. Blok zajęć "Logopeda czyta dzieciom i rozmawia na temat..." uczy dzieci umiejętności słuchania, koncentracji, rozwija intelekt, rozbudza wyobraźnię, uczy prawidłowej artykulacji, właściwej prozodii oraz myślenia. Umożliwia bliski kontakt z kulturą żywego słowa. Uczy też dzieci rozumienia siebie i świata. Pomaga również wyciszyć się i radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Trening uważności
Ćwiczenia wykorzystujące elementy treningów relaksacyjnych Schultza i Jacobsona, techniki oddechowe i metody pracy z ciałem, mające na celu zwiększenie u dzieci umiejętności koncentracji i skupienia uwagi, świadomości i kontroli swojego ciała.

Zajęcia muzyczno-rytmiczne
Zajęcia muzyczno-rytmiczne mają na celu  rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej przedszkolaków:
  • rozwijanie słuchu muzycznego
  • kształcenie poczucia rytmu
  • poprawne i estetyczne poruszanie się
  • poprawne śpiewanie piosenek
  • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
  • nabywanie umiejętności współdziałania w grupie
  • wyrabianie umiejętności skupienia i koncentracji na wykonywanej czynności
  • budzenie wiary we własne siły
Nauka gry na keyboardzie – zajęcia dodatkowe zorganizowane na prośbę rodziców (dodatkowo płatne).
 
Mini teniszajęcia obecnie zawieszone z powodu pandemii
Zajęcia oparte są na specjalnie stworzonym przez Amerykańską Akademię Tenisa programie nauczania dzieci PTR KIDS. (Professional Tennis Registry).
Najmłodsi zapoznają się z podstawami gry w tenisa poprzez zabawę i uczą się aktywnie wypoczywać. Zajęcia prowadzone są w grupach wiekowych w formie atrakcyjnych gier i ćwiczeń.
Celem zajęć jest rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz ogólnej motoryki dzieci.

Zajęcia sportowe mają na celu rozwój dziecka w trzech sferach
  1. sfera fizyczna opierająca się na umiejętności      używania przyborów (rakiet, piłek i innych), ćwiczeniu zręczności i      koordynacji, umiejętności manipulowania, wprawiania w ruch, chwytania i      rzucania.
  2. sfera osobowości - używanie swojego ciała w      ruchu, świadomość ruchu ciała, ustawienia ciała w przestrzeni oraz      dopasowywanie siły do działania.
  3. sfera socjologiczna - współpraca ale i rywalizacja      w duchu poszanowania dla przeciwnika, jak i dla siebie, działanie w grupie      rówieśniczej.

Zajęcia twórczości artystycznejzajęcia czasowo zawieszone z powodu pandemii
Zajęcia mają na celu rozwój wrażliwości plastycznej oraz kreatywności. Budują pewność siebie, uczą nazywania  własnych emocji i ich wyrażania poprzez twórczość.  Rozwijają małą motorykę czyli usprawniają ręce i palce.
Naukę rysunku i innych technik plastycznych  - dzieci poznają techniki rysunku (węgiel, sangwina, pastel) i techniki malarskie (akwarela, tempera, farby olejne). Poznane techniki próbują zastosować do najczęściej spotykanych tematów (martwa natura, pejzaż, postać, portret). Dzieci uczą się odwzorowywać kształty i ich proporcje, uczą się czym jest światłocień, kompozycja i perspektywa.

Spotkania teatralne i warsztaty
Organizujemy:
  • spektakle teatralne w przedszkolu      -   zapraszamy różne teatry z przedstawieniami       interaktywnymi,
  • wyjścia do teatru
  • warsztaty tematyczne
  • zajęcia kulinarne

Zajęcia rozwojowe „Czy wiesz, że…”
Grupowe zajęcia z pedagogiem, które mają na celu usprawnianie  funkcji  poznawczych, rozszerzanie świadomość samego siebie i pogłębianie kontaktu z innymi.
Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody aktywizujące m.in.:
  • burza mózgów,
  • praca w kręgu,
  • stymulacje,
  • pedagogika zabawy Klanza,
  • pedagogika zabawy,
  • bajkoterapia,
  • ćwiczenia manualne, graficzne i grafomotoryczne,
  • wizualuzacja.

Gimnastyka sensoryczna
Grupowe zajęcia sensoryczne z elementami gimnastyki mające na celu m.in.  wielozmysłowe stymulacje, doskonalenie dużej i małej motoryki, koordynacji ruchowej, równowagi i planowania ruchowego.
Na zajęciach wykorzystywane są elementy:
  • integracji sensorycznej,
  • terapii ręki,
  • ruchu rozwijającego metody Weroniki Sherborne,
  • zabaw korekcyjnych.

Zajęcia naukowe
Uruchamiamy zajęcia naukowe we współpracy z Chemicznym  Kołem Naukowym  "Flogiston" Politechniki Warszawskiej.  Zajęcia mają na celu  rozwijanie, wśród przedszkolaków, zamiłowania do nauk ścisłych.
 Podczas cyklicznych zajęć, dzieci będą mogły poprzez doświadczenia i eksperymenty odkrywać tajemnice otaczającego nas świata, świetnie się przy tym bawiąc.
PROGRAM PRZEDSZKOLA
Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wyspa Uśmiechu działa pod nadzorem kuratorium.

W roku 2020/2021 pracujemy w oparciu o metodologię:

Dzieci 3-5 lat -  Dziecko w swoim żywiole – dobre praktyki.  Program wychowania  przedszkolnego. Autorkami programu są Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota  Kucharska, Justyna Święcicka i Ewelina Wilkos.

Dzieci 6 letnie - Szkoła za rok. Program wychowania przedszkolnego – roczne  przygotowanie do szkoły. Autorzy: Dorota Kucharska, Anna  Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Dorota Sikora-Banasik, Ewelina  Wilkos, Irena Zbroszczyk

Korzystamy z podręczników:
 • Kolekcja przedszkolaka 3-latki, 4-latki, 5-latki
 • Kolekcja sześciolatka
 • Wydawnictwo MAC.Nowa Era
HARMONOGRAM
ZAJĘĆ
RAMOWY
PLAN DNIA
PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
Zapisy trwają cały rok.

W momencie, gdy będziecie Pańswto już gotowy zapisać do nas swoje  dziecko, prosimy o umówienie się z nami na spotkanie, abyśmy mogli Wam w  tym pomóc. Będziemy szczęśliwi, że możemy poświęcić czas aby dostarczyć   informacji na temat wszystkiego, co powinniście wiedzieć, oraz o  potrzebnych dokumentach. Możecie Państwo umówić się na spotkanie  dzwoniąc na nr +48 731 237 876 lub wypełniając nasz formularz kontaktowy. Jesteście u nas zawsze mile widziani!

Dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.

Dziecko wpisywane jest na listę po podpisaniu umowy przez rodziców/opiekunów i uiszczeniu wpisowego lub po opłaceniu karnetu.
CENNIK
Proponujemy pobyt całodzienny lub na godziny. Przygotowaliśmy atrakcyjne  propozycje miesięcznych opłat za wybraną formę korzystania z oferty.  Oprócz tego, za dodatkową opłatą, zapewniamy wyżywienie, składające się z  czterech posiłków dziennie.
SZCZEGÓŁOWY CENNIK
Ramowy

Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na
- różne warunki pogodowe
- wizyty gości w przedszkolu
- uroczystości
- krótszy lub przedłużający się czas realizacji tematu
- zajęcia dodatkowe
7:00 - 8:30
Wyspa Uśmiechu wita dzieci, zabawy dowolne wg. zainteresowań (zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ogólnorozwojowe, ruchowe, w kącikach tematycznych), zabawy integracyjne i dydaktyczne, zajęcia indywidualne z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dzieckiem zdolnym

8:45 - 9:00
Gimnastyka poranna

9:00 - 9:15
Czynności porządkowania sali, zabiegi higieniczne, śniadanie

9:15 - 10:45
Zintegrowane zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz założenia planu dydaktyczno-wychowawczego

10:45 - 11:00
Czynności porządkowania sali, zabiegi higieniczne, II danie śniadanie

11:00 - 12:15
Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym obserwacje przyrodnicze, wycieczki (w przypadku niepogody – zabawy ruchowe na sali), zajęcia wspomagające rozwój dziecka w różnych sferach (ruchowej, plastycznej, muzycznej, językowej, matematycznych, badawczej)

12:15 - 12:30
Czytanie globalne i czytanie ze zrozumieniem

12:30 - 13:00
Czynności porządkowania sali, zabiegi higieniczne, obiad

13:00 - 13:15
Odpoczynek poobiedni - relaks przy muzyce

13:15 - 15:15
Zajęcia dodatkowe rozwijające zdolności i pasje dzieci oraz poprawiających koncentrację m.in. nauka języka angielskiego, zajęcia logopedyczne, muzyczno-rytmiczne, trening uważności, joga, edukacja społeczna, zajęcia naukowe, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi o specjalnych potrzebach, w wolnej chwili zabawy dowolne

15:15 - 15:30
Czynności porządkowania sali, zabiegi higieniczne, obiad - podwieczorek

15:30 - 17:30
Kontynuowanie zajęć edukacyjnych i dodatkowych, zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zabawy dowolne, czytanie, czekamy na rodziców
Harmonogram zajęć
© WYSPA UŚMIECHU 2020
Wróć do spisu treści